Prywatność

Tę stronę ostatnio zmodyfikowano w dniu 21 października 2013.

Prywatność i bezpieczeństwo danych Klientów AVDD Polska Sp. z o.o. jest jednym z naszych priorytetów. Zależy nam, by nasi klienci mieli poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż AVDD Polska Sp. z o.o., zachowując najwyższą staranność, zagwarantuje by wszelkie powierzone nam dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i chronione przed nadużyciami. Zapewnianie kompleksowego bezpieczeństwa oraz szeroko zakrojona ochrona danych to dla nas więcej niż tylko obowiązek przestrzegania wymogów statutowych i regulacyjnych – to także wyraźne świadectwo, jakości naszych usług kierowanych do klientów i pracowników.

AVDD Polska Sp. z o.o. – administrator portalu www.avdd.pl nie wykorzystuje portalu www.avdd.pl do gromadzenia danych osobowych użytkowników.

Portal www. avdd.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na:

Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.

AVDD Polska Sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych. AVDD Polska Sp. z o.o. zbiera wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszego portalu przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika.

Dane te przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z portalem www.avdd.pl i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), AVDD Polska Sp. z o.o. może zostać zobowiązana do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Obszary portalu www.avdd.pl, w których podanie danych osobowych jest niezbędne z uwagi na ich charakter, objęte są odrębną, specyficzną dla danego obszaru polityką ochrony prywatności.

AVDD Polska Sp. z o.o. jako administrator portalu www.avdd.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu www.avdd.pl, jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.avdd.pl.

Powyższe zasady zachowania poufności mogą ulec w przyszłości zmianom. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z portalu www.avdd.pl oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać do AVDD Polska Sp. z o.o. korzystając z danych podanych w zakładce „kontakt”.

AVDD Polska Sp. z o.o.
Bankowa 2
89-600 Chojnice
E-mail: info@avdd.pl